ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจำนงค์ หอมกลิ่น

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1