ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผลงานดีเด่นรางวัล MOE AWARDS
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีมอบ รางวัล MOE AWARDS ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานและยกย่องหน่วยงาน และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้โรงเรียนวัดศรีล้อม ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย จึงขอเชิญท่านร่วมแสดงคความยินดีกับผลงานดีเด่นรางวัล MOE AWARDS รายการดังท้ายนี้

ประเภทสถานศึกษา สาขาคุณธรรมจริยธรรม 
:โรงเรียนวัดศรีล้อม อ.หางดง

ประเภทบุคคล สาขาคุณธรรมจริยธรรม 
: นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติ โรงเรียนวัดศรีล้อม อ.หางดง

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2559,21:11   อ่าน 724 ครั้ง