ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมวิถีพุทธจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนวัดศรีล้อมเข้าร่วมและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียน วิถีพุทธ ในงานการประชุมประชาคมวิถีพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ  โดยมี นายไพโรจน์ เดชะบุญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพปเชียงใหม่เขต 4 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประชุม และอาราธนา พระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอหางดง เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เขต 4
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,20:24   อ่าน 395 ครั้ง