ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะองค์กรTravel To Teach จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
คณะองค์กรTravel To Teach ได้มาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 14  ,15,17 มกราคม 2563
ให้กับโรงเรียนวัดศรีล้อม และร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติที่มหาลัยฮ่องกงและจีน
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,10:05   อ่าน 142 ครั้ง