ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

เกิดใต้ต้นโพธิ์ 

โตใต้ต้นไผ่ 

เติบใหญ่ตามธรรมชาติ

พัฒนา  สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย

สุข    ดี   เก่ง